Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

03-06-2016: Ulve i Danmark: Fra fyrre til fire match i den tyske database


DCE Aarhus Universitet har nedjusteret antallet af sikre fund af ulve i Danmark til blot fire. Hvorfor gik bedømmelsen så galt?

03-06-2016: Dagsorden til junis VFR-møde


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 14. juni. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og helt som vi plejer, kommenterer vi forud for mødet på de enkelte dagsordenspunkter. Ét punkt, nemlig den endelige beslutning om den fremtidige kronvildtforvaltning, vil helt sikkert interessere mange jægere.

03-06-2016: Høring om hjortevildt


Thomas Danielsen, der er medlem af Folketinget for partiet Venstre, har indkaldt til en offentlig høring om forvaltning af kronvildt. Høringen finder sted på Christiansborg den 24. august.

01-06-2016: Markvandring på Pandebjerg Gods


Den 6. maj, var der markvandring for markvildtlavene på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. På trods af at markvandring var lagt en fredag aften midt i Kristi Himmelfartsferien! var der et flot fremmøde.

01-06-2016: Nu er der åbent for at regulere rævehvalpe


Vildtskadebekendtgørelsen giver mulighed for at regulere rævehvalpe uden for graven i perioden 1. juni – 31. august.

01-06-2016: Det er nu muligt at regulere rævehvalpe


Vildtskadebekendtgørelsen giver mulighed for at regulere rævehvalpe uden for graven i perioden 1. juni – 31. august.

01-06-2016: Årshjul for hare


Hvornår er det nu man skal have fokus på grønt til harerne?

01-06-2016: Markvildtprojektet i Naturpakken


Regeringen lancerede d. 20 maj sin ventede naturpakke.