Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

11-12-2015: Spændende dagsorden på næste VFR-møde


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste og dermed årets sidste møde den 15. december. Dagsordenen indeholder en række særdeles interessante emner for de danske jægere, hvis ellers man interesserer sig for bramgæs, bævere, ringduer, Jægerforbundets markvildtprojekt og principper for jagttidsfastsættelse.

10-12-2015: Pressemeddelelse: Skyd ikke gåsen


Bestanden af kortnæbbet gås er faldet så meget, at miljø- og fødevareministeren har lukket for jagt på gåsen i januar måned. Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

09-12-2015: Vingeundersøgelsen – november 2015


I løbet af november måned har Vingeundersøgelsen fået tilsendt i alt 3.094 vinger, og sæsonens total er nu på 6.764 vinger. Svømmeænder udgjorde 2.042 og dykænder 383 af det samlede antal vinger, og der blev modtaget 293 gåsevinger.

08-12-2015: Bliv klogere på DJ’s vidensopsamling og projekter


En af hjørnestenene i Danmarks Jægerforbund er at skabe mere viden om Danmarks natur, dyreliv og jagtens indvirkning herpå. I efteråret afholdte vi en faglig konference om vores aktuelle vildtforvaltninsprojekter. Konferencen blev hurtigt fuldtegnet, men nu kan alle interesserede læse rapporten fra arrangementet, der kortfattet opsummerer Danmarks Jægerforbunds vidensopsamling.

04-12-2015: Referat fra møde i Jagthundeudvalget03-12-2015: Nyt forslag for kronvildt: Helt andet regelsæt


Oven på sommeren og eftersommerens intensive debat om kronvildt har Den Nationale Hjortevildtgruppe under Vildtforvaltningsrådet udarbejdet en ny model, som nu skal til debat i Jægerforbundet

30-11-2015: Mere natur i landbrugslandet


Et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, biavlerne og NaturErhvervstyrelsen har betydet, at Miljø- og Fødevareministeren i dag har præsenteret et forslag, der giver landmændene mulighed for at indrette deres brakarealer til bedst mulig gavn for biodiversiteten – og dem selv.

27-11-2015: EU’s våbendirektiv: Læs om betydningen for danske jægere


De europæiske jægeres sammenslutning, FACE, har været igennem EU-Kommissionens udspil til et nyt våbendirektiv med en tættekam. Det har vores våbeneksperter nu også sammen med Nordisk Jægersamvirkes EU-lobbyist. Her er hvad det potentielt kan betyde for den danske jæger, og hvad DJ mener.