Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

01-06-2016: Nu er der åbent for at regulere rævehvalpe


Vildtskadebekendtgørelsen giver mulighed for at regulere rævehvalpe uden for graven i perioden 1. juni – 31. august.

01-06-2016: Det er nu muligt at regulere rævehvalpe


Vildtskadebekendtgørelsen giver mulighed for at regulere rævehvalpe uden for graven i perioden 1. juni – 31. august.

01-06-2016: Markvandring på Pandebjerg Gods


Den 6. maj, var der markvandring for markvildtlavene på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. På trods af at markvandring var lagt en fredag aften midt i Kristi Himmelfartsferien! var der et flot fremmøde.

01-06-2016: Vinterdækning til markvildtet? - du kan nå det endnu!


I vintermånederne er der ikke meget læ at finde ude på markerne, da mange skel og hegn har ikke giver det ønskede og nødvendige læ

01-06-2016: Agerhønsene får snart kyllinger


I starten af maj måned er størstedelen af agerhønsene i gang med æglægningen og efter ca. 24 dage har hønen lagt mellem 10-20 æg. Efter en rugetid på 23-25 dage klækker kyllingerne. Op mod 68 % af alle agerhønseæg klækker i juni.

01-06-2016: Markvildtprojektet i Naturpakken


Regeringen lancerede d. 20 maj sin ventede naturpakke.

31-05-2016: Ændret anbefaling om brug af stålhagl i skoven


Nye toner fra Dansk Skovforening og Danske Træindustrier betyder en ændring i deres generelle anbefaling imod stålhagl i skoven. I stedet er det nu kun skovejere med løvskov, der har finérpotentiale, som bliver anbefalet at holde sig til skovhagl.

30-05-2016: Forny jagttegnet nu eller risiker besøg af politiet


I juni måned vil politiet sende en skrivelse til de cirka 7900 jægere, der i skrivende stund endnu ikke har fået fornyet deres jagttegn, men som har tilladelse til en jagtriffel. Reagerer man ikke på brevet, risikerer man en tilbagekaldelse af sin våbentilladelse og et besøg af en patruljevogn.