Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

03-06-2016: Dagsorden til junis VFR-møde


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 14. juni. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og helt som vi plejer, kommenterer vi forud for mødet på de enkelte dagsordenspunkter. Ét punkt, nemlig den endelige beslutning om den fremtidige kronvildtforvaltning, vil helt sikkert interessere mange jægere.

03-06-2016: Høring om hjortevildt


Thomas Danielsen, der er medlem af Folketinget for partiet Venstre, har indkaldt til en offentlig høring om forvaltning af kronvildt. Høringen finder sted på Christiansborg den 24. august.

01-06-2016: Årshjul for hare


Hvornår er det nu man skal have fokus på grønt til harerne?

01-06-2016: Markvandring på Pandebjerg Gods


Den 6. maj, var der markvandring for markvildtlavene på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. På trods af at markvandring var lagt en fredag aften midt i Kristi Himmelfartsferien! var der et flot fremmøde.

01-06-2016: Det er nu muligt at regulere rævehvalpe


Vildtskadebekendtgørelsen giver mulighed for at regulere rævehvalpe uden for graven i perioden 1. juni – 31. august.

01-06-2016: Agerhønsene får snart kyllinger


I starten af maj måned er størstedelen af agerhønsene i gang med æglægningen og efter ca. 24 dage har hønen lagt mellem 10-20 æg. Efter en rugetid på 23-25 dage klækker kyllingerne. Op mod 68 % af alle agerhønseæg klækker i juni.

01-06-2016: Markvildtprojektet i Naturpakken


Regeringen lancerede d. 20 maj sin ventede naturpakke.

01-06-2016: Nu er der åbent for at regulere rævehvalpe


Vildtskadebekendtgørelsen giver mulighed for at regulere rævehvalpe uden for graven i perioden 1. juni – 31. august.