Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

21-09-2016: Danmarks Jægerforbund til kaffe hos SVANA


I Danmarks Jægerforbund har vi blandt andet fokus på, at diverse tilskudsordninger bliver udformet, så de bedst muligt understøtter vildtet og naturen. Derfor glæder vi os til at diskutere den kommende tilskudsordning til læhegn med SVANA.

21-09-2016: Jægerforbundet FM i jagtfeltskydning


Der var fantastiske forhold på Ulfborg Skyttecenter, da forbundsmesterskabet i jagtfeltskydning blev afholdt søndag den 18. september. Det benyttede Jacob Christensen til at udføre en formidabel skydning.

21-09-2016: Resultatet af forårets jagtprøver


Naturstyrelsen har fremsendt de faktuelle tal for forårets jagttegnsprøver udfra antallet af fremmødte aspiranter.

21-09-2016: Dumpet på grund af uheldige spørgsmål


Naturstyrelsen har fremsendt de faktuelle tal for forårets jagttegnsprøver udfra antallet af fremmødte aspiranter.

21-09-2016: Konstruktive ERFA aftener med jagttegnskursuslærerne


3 ud af 5 ERFA aftener over hele landet er løbet af stablen, og der har været en god dialog om jagttegnsundervisning og forårets prøvesæson 2016.

21-09-2016: Skydetårne får tag


Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag meldt ud, at han vil tillade tag over skydetårne fra næste år.

21-09-2016: De nye kursistsamlemapper er klar


Den nye sæson med jagttegnsundervisning for nye kursister nærmer sig med hastige skridt, og derfor er de nye kursistsamlemapper klar. Fra Danmarks Jægerforbunds side håber vi, at du også i denne sæson vil lægge et godt ord ind for forbundet og beskrive hvilke fordele, det giver for den enkelte at være medlem.

19-09-2016: Fortsat fremgang for grågåsen


I august samles store flokke af grågæs på marker og omkring vådområder, og et støt stigende antal gæs trækker igennem eller overvintrer i Danmark. Fremgangen for arten medfører både glæde og frustration - vejen frem er en udvidet jagttid.