Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

17-08-2016: Kaj Refslund-sag er lokalt anliggende


DJ’s bestyrelse har ikke og ønsker fortsat ikke at blande sig i de lokale forhold, der udspiller sig angående Kaj Refslunds udtræden af hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund.

16-08-2016: En succesfuld faunapassage


Vejdirektoratet har indledt et samarbejde med Danmarks Jægerforbund for at undersøge, om faunapassager virker – det gør de!

12-08-2016: Guldsjakalen


Danmarks Jægerforbunds artsleksikon er i denne uge opdateret med information om guldsjakalen, der netop er set i Danmark.

12-08-2016: Vildtvenlig høst


I disse dage har mange landmænd travlt med at få høsten i hus. Vi opfordrer til også i denne travle periode at tage hensyn til markvildtet ved at høste vildtvenligt.

12-08-2016: ERFA møder 2016


ERFA-aftenerne er dialogmøder med fokus på udvikling af undervisning for jagttegnsaspiranter og nyjægere.

10-08-2016: Nyhed for jagttegnskursuslærere


Nyhedsbrevet for jagttegnskursuslærere vil fremadrettet blive udsendt i et lidt andet format end tidligere

09-08-2016: Jægersporting – hvem er forbundets bedste skytte?


De bedste flugtskytter i Danmarks Jægerforbund mødtes i lørdags i Lund Flugtskydningscenter i Sønderjylland for at finde ud af, hvem der var bedst skydende. Disciplinen var en nyskabelse: Jægersporting.

03-08-2016: Åbent hus


I anledning af åbningen af Jagtens Hus afholder vi en række Åbent Hus-arrangementer på Molsvej 34, 8410 Rønde.