Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

10-10-2017: MFO markbræmmer - en ny mulighed


Vådt og bøvlet! Sådan vil de fleste nok huske høsten 2017, der ikke har budt på mange gode høstdage.

10-10-2017: Mårhunde i de jyske markvildtlav?


Mårhunden er en invasiv generalistprædator som kan gøre stor skade på bestande af vilde jordrugende fugle. Det er en art som er primært nataktiv, så den kan sagtens findes på terrænet selvom man ikke ser den.

10-10-2017: MFO markbræmmer - en ny mulighed


Vådt og bøvlet! Sådan vil de fleste nok huske høsten 2017, der ikke har budt på mange gode høstdage.

10-10-2017: Afskydning af harer


Mange steder i landet kan man uden problemer skyde harer på efterårets jagter. Men hvor mange kan man tillade sig at skyde?

09-10-2017: Havørn blev forgiftet med carbofuran


Miljøstyrelsen vil politianmelde rovfugleforgiftning på Lolland til politiet.

09-10-2017: Havørn blev forgiftet med carbofuran


Miljøstyrelsen vil politianmelde rovfugleforgiftning på Lolland til politiet.

09-10-2017: Minister vil stoppe rovfugledrab – DJ bakker op


Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil indkalde Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Skovforening til en drøftelse af, hvordan man kan stoppe de ulovlige drab på rovfugle. Danmarks Jægerforbund er yderst tilfredse med ministerens initiativ og ser frem til at få taget hånd om et alvorligt problem, som skader jagtens omdømme.

09-10-2017: Minister vil stoppe rovfugledrab – DJ bakker op


Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil indkalde Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Skovforening til en drøftelse af, hvordan man kan stoppe de ulovlige drab på rovfugle. Danmarks Jægerforbund er yderst tilfredse med ministerens initiativ og ser frem til at få taget hånd om et alvorligt problem, som skader jagtens omdømme.