Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

06-09-2016: Hvad er tilladt i naturen


Hjælp med at finde ud af, hvor godt danskerne kender reglerne for at færdes i naturen.

05-09-2016: Fremtidens jagthund


”Jagthund på hundens præmisser” er visionært og favner bredt. Fokus er dog og vil fremadrettet være på uddannelsen af den enkelte jagthund, hvor vi gennem uddannelse og erfaringsudveksling af og mellem vores mange frivillige instruktører, kan tilbyde vores mange kursister en god og bred uddannelse af deres jagthund.

03-09-2016: Svar til Egon Bennetsen


I en henvendelse til Danmarks Jægerforbund stiller biolog Egon Bennetsen 13 spørgsmål angående forvaltningen af kronvildtet. Her kommer svarene på hans spørgsmål.

02-09-2016: Jægerforbundet indgår spændende samarbejde om nyjægere


Al begyndelse er svær, ikke mindst for en nyjæger. Mange nyjægere forlader jagten efter få år, da det ikke lykkedes at få indfriet de jagtlige forventninger. Jægerforbundet ønsker at bidrage målrettet til at nyjægere får succes med jagten, og deraf fastholder interessen for den nye yndlingsbeskæftigelse.

02-09-2016: Tanker omkring 1. september


Engang imellem stopper jeg op og sidder og nyder stilheden ved kysten eller slapper af efter en anstrengende kravletur. Det er ved sådanne situationer, jeg har oplevet dyr og fugle komme tæt på. De ser mig ikke, de ser ikke min pram - jeg tror, de ser en sten. Flere gange har jeg oplevet, at en så sky fugl som fiskehejren er landet på prammens fordæk. Så føler jeg, at naturen har accepteret mig.

01-09-2016: Jæger nr. 9 er nu udkommet


148 sider om jagt, vildt og natur. I dette nummer af Jæger kan du blandt læse om kravlejagt og agerhønsejagt. Du finder også årets hjortevildtoversigt i magasinet.

01-09-2016: Husk at slå slåningsbrakken


Slåningsbrak SKAL slås mindst en gang i perioden 1. august til 15. september, for at opfylde aktivitetskravet.
Men måden hvorpå slåningen udføres har stor betydning for, hvor stor gavn vildtet har af brakmarkerne.

01-09-2016: September er såtid


I september måned bliver store arealer tilsået med vintersæd, og selvom man har travlt bør man allerede nu tænke på næste års ynglesucces hos markvildtet.