Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

28-11-2016: Nye medlemsnumre til alle


Vi laver strukturen for medlemsnumre om. Det tidligere medlemsnummer-system afskaffes, så de fremtidige medlemsnumre ikke længere afspejler, hvilken kredse og jagtforeninger, medlemmerne tilhører. I stedet vil nummeret blive fortløbende, 7-cifret, startende med 1.

25-11-2016: Ny bog: Hvorfor går mennesker på jagt?


Forlaget Klim udsender i dag bogen ’Jagt’, der blandt andet er blevet til ved hjælp af støtte fra DJ. Bogen er hverken for eller imod jagt, men den undersøger menneskers forhold til jagten og de moralske og etiske udfordringer, det er godt at være bekendte med som moderne jæger.

25-11-2016: Læs DJ's våbenkatalog til Søren Pind


Da Danmarks Jægerforbund inviterede til debatmøde med Søren Pind forleden, overrakte vi ham et katalog med løsningsforslag til en enklere hverdag for den almindelige danske våbenejer. Læs kataloget her.

24-11-2016: Goddag til fire nye vildtplejerådgivere


Fire nye vildtplejerådgivere er blevet udklækket i Danmarks Jægerforbund efter et veloverstået uddannelsesforløb.

22-11-2016: Vellykket betalingsjagt på krondyr i Nørlund og Harrild Hede


På Harrild Hede nedlagde 59 betalende jægere 34 krondyr med 49 skud på tre timer tirsdag formiddag d. 15. november. Jagten på området er netop af Naturstyrelsen omlagt til betalingshjagt - og den første af sin slags på området var således særdeles vellykket.

17-11-2016: Besøg fra Sparsholt College


Danmarks Jægerforbund har et tæt samarbejde med Sparsholt College i England og har netop haft fornøjelsen af besøg af 11 studerende som fik en grundig introduktion til dansk vildforvaltning.

17-11-2016: Svær balance mellem jagt og liv


I disse uger skrives der et lille stykke historie i forvaltningen af kronvildt mellem Ørre og Sunds. Her ligger den fredede Ovstrup Hede med en stor bestand af kronvildt og dåvildt. Dyrene er en plage for den fredede hedes naboer. Landmænd fortæller om store tab på deres afgrøder, fordi store flokke af Ovstrup Hedes hjorte trækker ud og æder afgrøder og tramper korn ned.

16-11-2016: Kampen mod mårhund fortsætter


Indsatsen mod det invasive dyr forlænges foreløbigt i 2017. Blandt andet på baggrund af de frivillig reguleringsjægeres indsats.