Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

21-09-2016: Resultatet af forårets jagtprøver


Naturstyrelsen har fremsendt de faktuelle tal for forårets jagttegnsprøver udfra antallet af fremmødte aspiranter.

21-09-2016: De nye kursistsamlemapper er klar


Den nye sæson med jagttegnsundervisning for nye kursister nærmer sig med hastige skridt, og derfor er de nye kursistsamlemapper klar. Fra Danmarks Jægerforbunds side håber vi, at du også i denne sæson vil lægge et godt ord ind for forbundet og beskrive hvilke fordele, det giver for den enkelte at være medlem.

21-09-2016: Skydetårne får tag


Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag meldt ud, at han vil tillade tag over skydetårne fra næste år.

19-09-2016: Fortsat fremgang for grågåsen


I august samles store flokke af grågæs på marker og omkring vådområder, og et støt stigende antal gæs trækker igennem eller overvintrer i Danmark. Fremgangen for arten medfører både glæde og frustration - vejen frem er en udvidet jagttid.

19-09-2016: Skyd kun ringduer i flok


I september og oktober kan man regulere ringduer på en etisk korrekt måde, hvis man kun skyder fugle, der flyver i flokke over fire.

19-09-2016: Målrettet prædationsprojekt i NP Vadehavet


Danmarks Jægerforbund afholdt i sidste uge det årlige møde med DJ’s repræsentanter i de eksisterende nationalparkers bestyrelser og råd. Mødet blev afholdt på Rømø i NP Vadehavets sekretariat. Foruden den generelle status på NP-arbejdet var der i år særligt fokus på det igangsatte prædationsprojekt i NP Vadehavet.

16-09-2016: Dagsorden til VFR-mødet i september


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 22. september på Sparsholt College i England. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og som sædvanligt præsenterer og kommenterer vi forud for mødet de centrale dagsordenspunkter. Mødet indeholder dagsordenspunkter om udsætning og jagttider – to emner, der er i fokus hos jægerne.

15-09-2016: Ny lokalredaktør for Nordsjælland


Har du en nyhed der er interessant for hele kreds 7 kan du kontakte vores lokalredaktør