Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

10-02-2017: Natura 2000-handleplaner


De nye Natura 2000-handleplaner bliver vedtaget senest 20. april. Jægerråd og/eller Grønne Råd-repræsentanter opfordres til at holde sig orienteret i planernes indhold og indsatser.

10-02-2017: Ny organisering i miljøministeriet


Ny organisering i miljøministeriet - arbejdet med Natura2000-direktiverne samles i den nye Miljøstyrelse.

09-02-2017: Danmarks Jægerforbund lancerer ny flugtskydningsinstruktøruddannelse


Fra 2017 lancerer DJ en ny flugtskydningsinstruktøruddannelse, som bliver kortere end den nuværende og dermed i højere grad tilfredsstiller det behov, der er hos jagtforeningerne.

08-02-2017: Jægere mod Cancer er tilbage for fuld styrke


Jægere mod cancer oplevede stilstand i indsamlingen til fordel for Kræftens Bekæmpelse efter dødsfald. Men nu er foreningen atter i fuld styrke med lanceringen af to nye støtteprodukter og en indsamling, der har rundet en halv million.

08-02-2017: Organisering af de stående jagthundes aktiviteter


DJ, FJD og DKK har sammen besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg, der skal give organiseringen og administrationen af de stående jagthundes aktiviteter et eftersyn. Læs mere her.

07-02-2017: Har du modtaget mail fra Jægerforbundet?


Har du modtaget en mail fra Jægerforbundet tirsdag den 7. februar eller onsdag den 8. februar?

07-02-2017: Forårsmarkprøver 2017


Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver 2017.

06-02-2017: Jagtfeltskydning 2017


Få overblik over hvor og hvornår der afholdes kvalifikationsskydninger til forbundsmesterskabet i jagtfeltskydning.