Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

10-07-2017: Vildtforvaltere på besøg i Ingstrup Sø markvildtlav


I løbet af juni måned, besøgte Danmarks Jægerforbunds vildtforvalter-elever Ingstrup Sø markvildtlav.

06-07-2017: Politiet giver færre tilladelser til halvautomatiske rifler – men hvorfor?


Stadig flere jægere henvender sig til DJ, fordi de har fået afslag på våbentilladelse til halvautomatiske rifler. Da lovgivningen ikke er ændret på området, rejser det naturligt spørgsmålet, om politiet af egen vilje har ændret praksis og hvorfor? DJ har sendt et brev til politiet for at få opklaret sagen.

06-07-2017: Kæber: Indsamling af viden giver grundlag for bedre forvaltning


I forbindelse med jagtsæsonen 2016/17 indsamlede Jægerforbundet i alt 234 kæber fra hjorte. På i alt 215 af disse hjorte kunne der foretages aldersbestemmelse via tandsnit. Resultaterne herfra bliver delvist formidlet i Hjortevildtoversigten i Jæger september. En fuldstændig afrapportering sker i en DJ-fagrapport i løbet af 2017.

04-07-2017: DJ: Ulven skal på sigt jages


For første gang i henved 200 år er der født ulvehvalpe i den danske natur. Dermed er ulven formelt etableret i Danmark. DJ’s holdning til ulven er, at det er et stykke naturligt hjemmehørende vildt, der skal forvaltes. Særligt de såkaldte ’problem ulve’ skal reguleres.

03-07-2017: Det fortabte vildsvin


Danmarks Jægerforbund satte vildsvinet til debat på Naturmødet i Hirtshals under overskriften ”Skal vi have en udbredt bestand af vildsvin i Danmark?” Enigheden var til at overse.

30-06-2017: Vigtig information til fjervildtopdrættere og modtagere af fjervildt til udsætning


Som jæger og modtager af fjervildt til udsætning har man et medansvar for, at de fugle der sættes ud i vores natur, er opdrættet og registrerede i overensstemmelse med gældende lov. Det er derfor vigtigt, at man er kritisk i forbindelse med modtagelsen af fuglene, og sikrer sig, at kvalitet og transportforhold er i orden, og at fuglene i øvrigt er fulgt af den lovpligtige følgeskrivelse om aviær influenza.

30-06-2017: Miljø- og Fødevareministeren har vedtaget nye jagttider på krondyr


Fra den 1. juli 2017 gælder nye jagttider for krondyr i Danmark. Vi bringer her ministerens pressemeddelelse og den nye bekendtgørelse.

29-06-2017: Programmet til FM i jagtskydning er klart


Forbundsmesterskabet i jagtskydning 2017 afholdes den 29. - 30. juli på Herning jagtcenter. Programmet ligger nu klart og kan findes her.