Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

06-02-2017: Afstandskrav til naboskel for skydetårne og -stiger


Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) overvejer, om der er grundlag for at reducere afstandskravet på 130 meter fra skydetårn til naboskel. Styrelsen har derfor ønsket at indhente de relevante parters (Vildtforvaltningsrådets medlemmer samt enkelte andre organisationer) erfaringer med, hvordan afstandskravet opleves at fungere i praksis og herunder, om parterne har viden om omfanget af naboaftaler om en mindre afstand til naboskel.

06-02-2017: Afstandskrav til naboskel for skydetårne og -stiger


Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) overvejer, om der er grundlag for at reducere afstandskravet på 130 meter fra skydetårn til naboskel. Styrelsen har derfor ønsket at indhente de relevante parters (Vildtforvaltningsrådets medlemmer samt enkelte andre organisationer) erfaringer med, hvordan afstandskravet opleves at fungere i praksis og herunder, om parterne har viden om omfanget af naboaftaler om en mindre afstand til naboskel.

06-02-2017: Nyt hareprojekt


Et samarbejde mellem Aarhus Universitet (DCE) og Danmarks Jægerforbund.

06-02-2017: Velkommen til de nye markvildtlav


Dannelse af markvildtlav er et vigtigt element i bevarelse af jagttiden på både harer og agerhøns.

06-02-2017: Regulering af prædatorer


I februar er det muligt at regulere krager og husskader både med brug af fælder og skydevåben, samt at regulere ræv.

06-02-2017: Sidste nyt fra Translokationsprojektet


Selv om translokationsprojektet formelt blev afsluttet sidste år, har vi allerede fra start haft et ønske om at forsøge at indfange endnu en flok eller to og flytte dem til Møn.

06-02-2017: Sidste nyt fra Translokationsprojektet


Selv om translokationsprojektet formelt blev afsluttet sidste år, har vi allerede fra start haft et ønske om at forsøge at indfange endnu en flok eller to og flytte dem til Møn.

06-02-2017: Nyt hareprojekt


Et samarbejde mellem Aarhus Universitet (DCE) og Danmarks Jægerforbund.