Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

23-07-2015: Idéer til morgendagens hjortevildtforvaltning


Debatten om, hvilke rammer lodsejere og jægere fremover får til at kunne gå på jagt efter det store hjortevildt, er i fuld gang landet over. Tonen er skarp, mange har svært ved at skille egne jagtinteresser ad fra de overordnede hensyn, som Vildtforvaltningsrådet har udtrykt, der skal tages.

23-07-2015: Idéer til morgendagens hjortevildtforvaltning


Debatten om, hvilke rammer lodsejere og jægere fremover får til at kunne gå på jagt efter det store hjortevildt, er i fuld gang landet over. Tonen er skarp, mange har svært ved at skille egne jagtinteresser ad fra de overordnede hensyn, som Vildtforvaltningsrådet har udtrykt, der skal tages.

22-07-2015: Adgang til cykling i skov


Natur- og Miljøklagenævnet har i en kendelse fra 30. juni i år været inde og se på, hvad der forstås ved en cykel" i naturbeskyttelseslovens forstand. Privatejede skove er åbne for færdsel til fods og på cykel på stier og veje. De stier, der kan cykles på, er stier, der fremtræder som egnet til cykling med almindelige cykler. Dette fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i naturbeskyttelsesloven. Det er altså en konkret vurdering af den enkelte sti, om den er egnet til cykling.

20-07-2015: Våbentilladelser: Stadig alt for lange sagsbehandlingstider


Status fra de to administrative centre viser, at der er lang vej til opfyldelse af centrenes egne servicemål. Jægerforbundet deltager midt i august i et møde med de andre interessenter i sagen, hvor vi skal blive enige om, hvordan sagen bringes op politisk. Endnu en status er tikket ind fra Politiets Administrativt Center Øst (ACØ). Status er, at sagsbehandlingstiden meget utilfredsstillende er yderligere forringet.

20-07-2015: Våbentilladelser: Stadig alt for lange sagsbehandlingstider


Status fra de to administrative centre viser, at der er lang vej til opfyldelse af centrenes egne servicemål. Jægerforbundet deltager midt i august i et møde med de andre interessenter i sagen, hvor vi skal blive enige om, hvordan sagen bringes op politisk. Endnu en status er tikket ind fra Politiets Administrativt Center Øst (ACØ). Status er, at sagsbehandlingstiden meget utilfredsstillende er yderligere forringet.

17-07-2015: Stærkt samarbejde om hjortevildt på Fyn


I forlængelse af den verserende debat om hjortevildtsforvaltning og nogle jægeres anklager om demokratisk underskud i processen har redaktionen taget kontakt til Hans Kristian Nielsen, der er formand for den regionale hjortevildtgruppe på Fyn. Han fortæller om stærkt samarbejde mellem de ni hjortevildtslav og om effektive informationsgange, der sikrer både demokratiske processer og jægerne stor medindflydelse på hjortevildtsforvaltningen på Fyn.

17-07-2015: Stærkt samarbejde om hjortevildt på Fyn


I forlængelse af den verserende debat om hjortevildtsforvaltning og nogle jægeres anklager om demokratisk underskud i processen har redaktionen taget kontakt til Hans Kristian Nielsen, der er formand for den regionale hjortevildtgruppe på Fyn. Han fortæller om stærkt samarbejde mellem de ni hjortevildtslav og om effektive informationsgange, der sikrer både demokratiske processer og jægerne stor medindflydelse på hjortevildtsforvaltningen på Fyn.

16-07-2015: COWI-rapport: mårhundeindsatsen virker!


I majnummeret af Jæger blev der bragt en artikel om Danmarks Jægerforbunds mårhundeindsats. ; Jægerforbundet har etableret et netværk af frivillige mårhundereguleringsjægere, der er uddannede til at varetage opgaven med at opspore, identificere og aflive mårhunde. Arbejdet sker som en del af en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen.