Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

04-12-2015: Referat fra møde i Jagthundeudvalget03-12-2015: Nyt forslag for kronvildt: Helt andet regelsæt


Oven på sommeren og eftersommerens intensive debat om kronvildt har Den Nationale Hjortevildtgruppe under Vildtforvaltningsrådet udarbejdet en ny model, som nu skal til debat i Jægerforbundet

30-11-2015: Mere natur i landbrugslandet


Et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, biavlerne og NaturErhvervstyrelsen har betydet, at Miljø- og Fødevareministeren i dag har præsenteret et forslag, der giver landmændene mulighed for at indrette deres brakarealer til bedst mulig gavn for biodiversiteten – og dem selv.

27-11-2015: EU’s våbendirektiv: Læs om betydningen for danske jægere


De europæiske jægeres sammenslutning, FACE, har været igennem EU-Kommissionens udspil til et nyt våbendirektiv med en tættekam. Det har vores våbeneksperter nu også sammen med Nordisk Jægersamvirkes EU-lobbyist. Her er hvad det potentielt kan betyde for den danske jæger, og hvad DJ mener.

27-11-2015: EU’s våbendirektiv: Læs om betydningen for danske jægere


De europæiske jægeres sammenslutning, FACE, har været igennem EU-Kommissionens udspil til et nyt våbendirektiv med en tættekam. Det har vores våbeneksperter nu også sammen med Nordisk Jægersamvirkes EU-lobbyist. Her er hvad det potentielt kan betyde for den danske jæger, og hvad DJ mener.

26-11-2015: Terror i Paris kan få betydning for danske jægere


EU-Kommissionen er kommet med et udkast til et nyt EU-våbendirektiv. Ved første øjekast ser det ud til, at langt de fleste forslag i udkastet allerede er gældende praksis i Danmark. Enkelte punkter kan dog få betydning for danske jægere.

26-11-2015: Terror i Paris kan få betydning for danske jægere


EU-Kommissionen er kommet med et udkast til et nyt EU-våbendirektiv. Ved første øjekast ser det ud til, at langt de fleste forslag i udkastet allerede er gældende praksis i Danmark. Enkelte punkter kan dog få betydning for danske jægere.

26-11-2015: Lav en gratis sø


NaturErhvervstyrelsen har lige nu åben for ansøgninger om tilskud til gravning af søer og diger, der kan medvirke til at beskytte bilag IV arter. Tilskuddet gives både til nye projekter, og opdateringer af allerede eksisterende. Har du det helt rigtige projekt, kan du få dækket 100 procent af udgifterne, men mindre kan også gøre det.