Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

25-09-2015: Ny mærkningsordning til udsætning af fjervildt


Organisationen Bæredygtig Jagt introducerer fra denne jagtsæson en mærkningsordning for land- eller skovbrug, der udsætter fjervildt. Ordningen er primært henvendt til biotopplansejendomme, men mindre jagtvæsener kan også deltage. Målet med mærkningsordningen er dels at sikre en endnu bedre afsætning af fjervildt, dels at styrke naturindholdet på ejendomme med mærket Bæredygtig Jagt.

25-09-2015: Møde om kronvildtet i Kreds 7


Lokalforeningsformændene for område Nordsjælland samt tilliggende foreninger, var indkaldt til dialogmøde om hjortevildtforvaltning.

22-09-2015: Vildtforvaltningsrådet på svensk besøg


Vildtforvaltningsrådet havde henlagt septembermødet til det svenske jægerforbunds domicil, Öster Malma. Foruden det ordinære Vildtforvaltningsrådsmøde var der også planlagt et besøg hos Naturvärdsverket, der i store træk er den svenske pendant til den danske naturstyrelse.

22-09-2015: Vildtforvaltningsrådet på svensk besøg


Vildtforvaltningsrådet havde henlagt septembermødet til det svenske jægerforbunds domicil, Öster Malma. Foruden det ordinære Vildtforvaltningsrådsmøde var der også planlagt et besøg hos Naturvärdsverket, der i store træk er den svenske pendant til den danske naturstyrelse.

22-09-2015: Dagsordenen til næste møde i Vildtforvaltningsrådet er offentliggjort


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 17. september hos det svenske jægerforbund på Öster Malma. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort. Som et nyt tiltag vil vi fremover kommentere på dagsordenens enkelte punkter forud for mødet.

22-09-2015: Nu er den nye lovsamling 2015-16 udkommet


Lovsamling til Jagttegn 2015-2016 er færdig og kan nu købes. Lovsamlingen er opdateret med alle de nyeste love og bekendtgørelser. Derudover har den fået et løft på baggrund af ønsker fra jagttegnskursuslærerne, så den nu er et endnu bedre undervisningsredskab.

22-09-2015: Dagsordenen til næste møde i Vildtforvaltningsrådet er offentliggjort


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 17. september hos det svenske jægerforbund på Öster Malma. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort. Som et nyt tiltag vil vi fremover kommentere på dagsordenens enkelte punkter forud for mødet.

22-09-2015: Trafikdræbt dyr fra Karup var en guldsjakal


Et dyr, der blev trafikdræbt denne sommer i Karup-området, har vist sig at være en guldsjakal. Om den er tilløber, undsluppet fra et dyrehold eller bevidst udsat i den danske natur er bare nogle af mange spørgsmål, som rejser sig omkring Danmarks først registrerede individ af arten. Danmarks Jægerforbund afventer yderligere viden.