Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

09-03-2016: Nordsjællændere beder om hjælp til skydebaneproblematikken på kredsmødet


Et par helt nye jagtforeninger var med for første gang, da Danmarks Jægerforbund Kreds 7 søndag den 6. marts afholdt det årlige kredsmøde hvor 168 deltagere fra 45 foreninger havde sat søndagen af til at mødes i Boruphallen.

09-03-2016: Nordsjællændere beder om hjælp til skydebaneproblematikken på kredsmødet


Et par helt nye jagtforeninger var med for første gang, da Danmarks Jægerforbund Kreds 7 søndag den 6. marts afholdt det årlige kredsmøde hvor 168 deltagere fra 45 foreninger havde sat søndagen af til at mødes i Boruphallen.

08-03-2016: Ny buekoordinator


Den nye buekoordinater har sendt en mail

08-03-2016: Jagttegn


Husk at indberette dit vildtudbytte.

08-03-2016: Nye udtagelsesregler til forbundsmesterskab i udvidet apportering


Nye udtagelsesregler til FM i udvidet apportering

04-03-2016: Sæsonens sidste vinger og vinderne af årets hovedpræmier


Her en måned efter at jagtsæsonen 2015/16 er afsluttet, har vingeundersøgelsen i alt modtaget 13.191 vinger. Sammenlignet med sidste sæson har vi modtaget lidt færre vinger, da vi nåede op på 13.899 ved udgangen af februar i sidste sæson. Igennem hele sæsonen 2014/15 indsendte 457 jægere imellem 1 og 619 vinger, med et gennemsnit på 28 vinger per jæger.

03-03-2016: Procedure for tilmeldinger til kredsmøder


Der har i forbindelse med afholdelsen af kredsmøderne været usikkerhed om, hvad proceduren for lovlig tilmelding har været. Danmarks Jægerforbunds advokat har nu gennemgået vedtægterne og vurderet, at både delegerede og tilhørere kan møde frem på dagen.

03-03-2016: Bedre træningsmuligheder til riffeljægere


Landets over 100.000 riffeljægere efterspørger flere og bedre træningsmuligheder. Samtidig er der overskudskapacitet hos mange af landets ca. 750 skytteforeninger. Det er baggrunden for et samarbejde mellem Jægerforbundet og DGI Skydning, som også involverer Skydebaneforeningen Danmark.