Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

10-07-2017: Vildtforvaltere på besøg i Ingstrup Sø markvildtlav


I løbet af juni måned, besøgte Danmarks Jægerforbunds vildtforvalter-elever Ingstrup Sø markvildtlav.

10-07-2017: Vis mig din vildtstribe


En vildtstribe kan være mange ting, lige så vel som den kan have flere formål: dækning, fødesøgning for hønsefugle, harer… listen er lang.

10-07-2017: En ildsjæl byder indenfor


Landmand Tonny Lønne er en ildsjæl udover det sædvanlige. Han brænder for at bevare og forbedre hønsejagten samt markvildtets levesteder både på egne og lejede arealer, som er beliggende med udsigt over Vadehavet og øerne Sild og Rømø, ved Ballum i det sydvestlige hjørne af Jylland. Et område der huser en særdeles stærk agerhønsebestand.

10-07-2017: Pas på det du har - markvandring i Tingsted markvildtlav


I år lagde Jakob Tolstrup fra Tingsted markvildtlav, arealer til en markvandring for de bornholmske markvildtlav. Aftenens overskrift var at man skal udnytte de eksisterende elementer i terrænet, og i de tilfælde det er nødvendigt, forsøge at forbedre dem.

06-07-2017: Politiet giver færre tilladelser til halvautomatiske rifler – men hvorfor?


Stadig flere jægere henvender sig til DJ, fordi de har fået afslag på våbentilladelse til halvautomatiske rifler. Da lovgivningen ikke er ændret på området, rejser det naturligt spørgsmålet, om politiet af egen vilje har ændret praksis og hvorfor? DJ har sendt et brev til politiet for at få opklaret sagen.

06-07-2017: Kæber: Indsamling af viden giver grundlag for bedre forvaltning


I forbindelse med jagtsæsonen 2016/17 indsamlede Jægerforbundet i alt 234 kæber fra hjorte. På i alt 215 af disse hjorte kunne der foretages aldersbestemmelse via tandsnit. Resultaterne herfra bliver delvist formidlet i Hjortevildtoversigten i Jæger september. En fuldstændig afrapportering sker i en DJ-fagrapport i løbet af 2017.

06-07-2017: Kæber: Indsamling af viden giver grundlag for bedre forvaltning


I forbindelse med jagtsæsonen 2016/17 indsamlede Jægerforbundet i alt 234 kæber fra hjorte. På i alt 215 af disse hjorte kunne der foretages aldersbestemmelse via tandsnit. Resultaterne herfra bliver delvist formidlet i Hjortevildtoversigten i Jæger september. En fuldstændig afrapportering sker i en DJ-fagrapport i løbet af 2017.

06-07-2017: Politiet giver færre tilladelser til halvautomatiske rifler – men hvorfor?


Stadig flere jægere henvender sig til DJ, fordi de har fået afslag på våbentilladelse til halvautomatiske rifler. Da lovgivningen ikke er ændret på området, rejser det naturligt spørgsmålet, om politiet af egen vilje har ændret praksis og hvorfor? DJ har sendt et brev til politiet for at få opklaret sagen.