Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

22-07-2015: Adgang til cykling i skov


Natur- og Miljøklagenævnet har i en kendelse fra 30. juni i år været inde og se på, hvad der forstås ved en cykel" i naturbeskyttelseslovens forstand. Privatejede skove er åbne for færdsel til fods og på cykel på stier og veje. De stier, der kan cykles på, er stier, der fremtræder som egnet til cykling med almindelige cykler. Dette fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i naturbeskyttelsesloven. Det er altså en konkret vurdering af den enkelte sti, om den er egnet til cykling.

20-07-2015: Våbentilladelser: Stadig alt for lange sagsbehandlingstider


Status fra de to administrative centre viser, at der er lang vej til opfyldelse af centrenes egne servicemål. Jægerforbundet deltager midt i august i et møde med de andre interessenter i sagen, hvor vi skal blive enige om, hvordan sagen bringes op politisk. Endnu en status er tikket ind fra Politiets Administrativt Center Øst (ACØ). Status er, at sagsbehandlingstiden meget utilfredsstillende er yderligere forringet.

17-07-2015: Stærkt samarbejde om hjortevildt på Fyn


I forlængelse af den verserende debat om hjortevildtsforvaltning og nogle jægeres anklager om demokratisk underskud i processen har redaktionen taget kontakt til Hans Kristian Nielsen, der er formand for den regionale hjortevildtgruppe på Fyn. Han fortæller om stærkt samarbejde mellem de ni hjortevildtslav og om effektive informationsgange, der sikrer både demokratiske processer og jægerne stor medindflydelse på hjortevildtsforvaltningen på Fyn.

16-07-2015: COWI-rapport: mårhundeindsatsen virker!


I majnummeret af Jæger blev der bragt en artikel om Danmarks Jægerforbunds mårhundeindsats. ; Jægerforbundet har etableret et netværk af frivillige mårhundereguleringsjægere, der er uddannede til at varetage opgaven med at opspore, identificere og aflive mårhunde. Arbejdet sker som en del af en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen.

15-07-2015: Far og datter som buejægere


Buejagten fanger flere og flere jægere i sit garn" i disse år.

12-07-2015: DJ: Samarbejde om hjortevildtet er vejen frem


Hjortevildtsforvaltningen har altid kunnet få meninger til at brydes, men desværre bliver debatten ofte taget på et grundlag et godt stykke fra sagens faktiske kendsgerninger. Den verserende debat om fremtidens hjortevildtsforvaltning, der udspringer af en nyhed den 11. juli 2015 på Netnatur.dk, er ingen undtagelse og kalder i den grad på en redegørelse for, hvad der er op og ned på processen.

08-07-2015: Våbenskabe: Skafor blå og rød forsvinder


De fleste jægere er bekendt med betegnelsen Skafor blå for godkendt våbenskab til opbevaring af op til 25 våben eller 10 særligt farlige våben. Det er for så vidt stadigvæk gældende, men våbenskabe med denne betegnelse er ikke gode nok, hvis man vil have forsikringen til at dække i tilfælde af tyveri, og man vel at mærke har installeret skabet efter den 31. december i år.

02-07-2015: Sommersol over landsskuet i Herning


I de kommende tre dage er der på mere end én måde fuldt blus på i Herning. Det årlige Landsskue løber af stablen, og vejrudsigten er intet mindre end fremragende. Allerede nu strømmer de besøgende ind, og her vil de blandt andet mødet Danmarks Jægerforbund, der i år har særligt fokus på børnene. Du kan nå at komme med både fredag og lørdag.