Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

04-05-2016: Hård fængselsdom for krybskytteri


En 37-årig dansk mand fra Sjælland er blevet idømt to års fængsel for omfattende krybskytteri i det sydlige Sverige. Dommen faldt i dag klokken 11 i Hovrätten över Skåne og Blekinge, hvortil sagen var blevet anket, efter Lunds Tingsrätt sidste år behandlede sagen.

04-05-2016: Den Danske Naturfond uddeler pulje på 15 mio. kr.


Millionpuljen, som Den Danske Naturfond uddeler fra, er øremærket lokale projekter, som skal sikre natur og biodiversitet.

03-05-2016: Sømarke Markvildtlav donerer pris på 10.000 kr. til Jægernes Naturfond


Den 30. april blev Sømarke Markvildtlav på Møn tildelt DJ’s interne Jægerpris på 10.000 kr. for deres arbejde som terrænvært for Danmarks Jægerforbunds Translokationsprojekt. Markvildtlavet donerer nu prisen til Jægernes Naturfond, som har støttet projektet økonomisk.

03-05-2016: Dialogmøder om hjortevildt


Danmarks Jægerforbund og formanden for Vildtforvaltningsrådet inviterer til dialogmøder om hjortevildt, som en opfølgning på indstillingen fra den Nationale hjortevildtgruppe til Vildtforvaltningsrådet. Dialogmøderne henvender sig til alle med interesse for hjortevildtforvaltning.

03-05-2016: Vildtpleje på skoleskemaet


I løbet af april måned, har landbrugselever både øst og vest for Storebælt stiftet bekendtskab med Danmarks Jægerforbunds markvildtrådgivere. De har nemlig haft vildtpleje på skoleskemaet.

03-05-2016: Slåning af spor


I de kommende måneder vil kornets vækst være eksplosiv og inden længe vil markerne være høje og tætte.

03-05-2016: Tid til slæt - tid til vildtafværge


Tidspunktet for skårlægning og høslæt rundt hos de danske landmænd nærmer sig. Samtidigt med, at i tusindvis af rålam opholder sig på markerne. Desværre dukker rålammene sig blot, når en brølende maskine nærmer sig. Læs her, hvordan du kan "skræmme" lammene væk.

30-04-2016: Fredeligt repræsentantskabsmøde


Så er Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde i Vingsted hotel & konferencecenter slut. Mødet blev afviklet i en god og optimistisk ånd. Knap var tonerne fra Broby Blæsernes skinnende jagthorn forstummet, før Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, indledte sin beretning som sidste år – med en lille kort film. Årets gennemgående budskab i både filmen og formandens beretning er, at du som medlem af Danmarks Jægerforbund får indflydelse, indsigt og bliver en del af et stort interessefællesskab.